Το αλουμίνιο αν και νέο σχετικά υλικό, χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στον τομέα των κατασκευών. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του όπως το χαμηλό ειδικό βάρος 2,7 kg/dm³, τρείς φορές ελαφρύτερο από το χάλυβα, η αντίσταση στη διάβρωση, η ελαστικότητά του, η αισθητική τελειότητα των επιφανειών του και η λειτουργικότητα του το καθιστούν ασυναγώνιστο. Η Ελλάδα έχει την τύχη να διαθέτει κοιτάσματα βωξίτη, την πρώτη ύλη για την παραγωγή του αλουμινίου. Το γεγονός αυτό παρέχει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των χωρών οι οποίες αναγκάζονται να εισάγουν αλουμίνιο. Ο τομέας του αλουμινίου στην Ελλάδα αποτελεί το πλέον δυναμικό τμήμα της Ελληνικής βιομηχανίας στον οποίο δραστηριοποιούνται και εργάζονται χιλιάδες εργαζόμενοι.

Η συνεχώς αυξανόμενη χρήση αλουμινίου στον τομέα των κατασκευών αποδεικνύει την ανωτερότητά του έναντι των άλλων ανταγωνιστικών υλικών και την εμπιστοσύνη του τεχνικού τομέα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υλικού.


Διαβάστε αναλυτικά τα γενικά και ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευής τόσο των ιστών σημαιών όσο και των ιστών φωτισμού.

Γενικά χαρακτηριστικά ιστών φωτισμού

Η νομοθεσία που καθορίζει τα χαρακτηριστικά των ιστών φωτισμού σε Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η ΕΝ 40. Σύμφωνα με αυτή, καθορίζονται ορισμένα απαραίτητα στοιχεία αναφορικά με τους ιστούς φωτισμού.

Το υλικό κατασκευής των ιστών είναι το αλουμίνιο κράματος 6060 με κύρια δομικά στοιχεία Al, Mg, Si. Το συγκεκριμένο υλικό παρουσιάζει αντοχή ανάλογη με εκείνη του χάλυβα St 37 με επιπλέον χαρακτηριστικά την αυξημένη αντοχή του στις μεταβλητές καιρικές συνθήκες. Η χημική του σύσταση είναι σύμφωνη με το DIN 1725.Ειδικότερα ισχύουν τα παρακάτω:

Rp0,2 = 160 - 200 (Mpa)
Rm = 215 - 230 (Mpa)
A5 = 10%
Συντελεστής θερμικής διαστολής 23. 10-6 m/(m.K) μεταξύ 20 C kai 100 C.
Πυκνότητα: 2,71 gr/cm³ στους 20C.

Ειδικά χαρακτηριστικά ιστών φωτισμού

Λεπτομέρεια θύρας πρόσβασηςΟι ιστοί φωτισμού φέρουν θύρα πρόσβασης σε κατάλληλο ύψος. Η θύρα πρόσβασης κλείνει ερμητικά και ασφαλίζει με κλειδί ασφαλείας καθιστώντας την πρόσβαση από τρίτους ουσιαστικά αδύνατη. Ο ειδικός μεντεσές δεν επιτρέπει την απόσπαση της θύρας από τον ιστό, παρέχει εντούτοις στον χρήστη απρόσκοπτη πρόσβαση. Σε ειδικές περιπτώσεις η θύρα παραδίδεται με τσιμούχα για μεγαλύερη προστασία.

Η έλλειψη επικάλυψης στους ιστούς καθιστά την συντήρησή τους ανέξοδη. Ως αποτέλεσσμα αυτού του οι ιστοί από αλουμίνιο δεν χρειάζονται καμία συντήρηση και η διάρκεια ζωής τους είναι απεριόριστη. Η επιφάνειά τους είναι σατινέ προσφέροντας ένα αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής. Η έδραση των ιστών επιτυγχάνεται είτε με την εμφύτευση τμήματος του ιστού στο έδαφος είτε με την χρήση φλάτζας. Και στις δύο περιπτώσεις η εταιρεία μας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις.

Τεχνικά χαρακτηριστικά ιστών φωτισμού

- Ύψος ιστού.
Η απόσταση από το έδαφος έως το σημείο τοποθέτησης του φωτιστικού σώματος.
- Διάμετρος Βάσης.
Η διάμετρος του ιστού στο σημείο επαφής του με το έδαφος.
- Διάμετρος Κορυφής.
Η διάμετρος του ιστού στο σημείο τοποθέτησης του φωτιστικού σώματος. Διαφέρει ανάλογα με το ύψος του ιστού και είναι συνήθως 60χιλ, 76χιλ ή 89χιλ.
- Βάση Στήριξης.
Αποτελείται από μεταλλική φλάντζα κατάλληλων διαστάσεων για την σωστή και ασφαλή στήριξη του ιστού Οι διαστάσεις διαφέρουν ανάλογα με το ύψος του ιστού.
- Θύρα πρόσβασης.
Κάθε ιστός φέρει θύρα πρόσβασης για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου. Η θύρα βρίσκεται συνήθως στα 0,8μ από τη βάση του ιστού ή σε όποιο άλλο ύψος επιθυμεί ο πελάτης. Οι διαστάσεις της διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του ιστού. Φέρει δε κλειδαριά ασφαλείας και εσωτερικό μεντεσέ, καθιστώντας την παραβίασ ή την απόσπασή της αδύνατη.
- Επιφάνεια Ιστού.
Ο ιστός παραδίδεται σε σατινέ μορφή. Η επιφάνεια του ιστού παρέχει αισθητική τελειότητα και αντίσταση στη διάβρωση. Η έλλειψη εξωτερικής επικάλυψης καθιστά την συντήρηση του ιστού ανέξοδη. Οι ιστοί μπορούν να βαφούν με ηλεκτροστατική βαφή.
- Αποθήκευση Μεταφορά.
Οι ιστοί παραδίδονται τυλιγμένοι σε χαρτί κρεπέ για την προστασία τους κατά την μεταφορά και την τοποθέτηση. Το μικρό βάρος του αλουμινίου καθιστά την μεταφορά και την τοποθέτηση των ιστών απλή διαδικασία. Σε περίπτωση αποθήκευσης των ιστών σε υγρό περιβάλλον, απαρίτητη κρίνεται η απομάκρυνση του προστατευτικού χαρτιού.

Κωνικοί ιστοί φωτισμού
Μήκος Βάση Κορυφή Πάχος
3,0μ. 110χιλ. 60χιλ. 3χιλ.
3,5μ. 110χιλ. 60χιλ. 3χιλ.
4,0μ. 110χιλ. 60χιλ. 3χιλ.
4,5μ. 110χιλ. 60χιλ. 3χιλ.
5,0μ. 110χιλ. 60χιλ. 3χιλ.
5,5μ. 110χιλ 60χιλ. 3χιλ.
6,0μ. 110χιλ. 60χιλ. 3χιλ.

6,0μ. 140χιλ. 76 χιλ. 4 χιλ.
6,5μ. 140χιλ. 76 χιλ. 4 χιλ.
7,0μ. 140χιλ. 76 χιλ. 4 χιλ.
7,5μ. 140χιλ. 76 χιλ. 4 χιλ.
8,0μ. 140χιλ. 76 χιλ. 4 χιλ.
9,0μ. 140χιλ. 76χιλ. 4χιλ.

Ευθύγραμμοι ιστοί φωτισμού
Μήκος Βάση Κορυφή Πάχος
3,0μ. 100 χιλ. 60-76χιλ. 3 χιλ.
3,5 μ 100 χιλ. 60-76χιλ. 3 χιλ.
4,0μ. 100 χιλ. 60-76χιλ 3χιλ.
4,5μ 100χιλ. 60-76χιλ. 3χιλ.
5,0μ. 100χιλ. 60-76χιλ 3χιλ
5,5μ 100χιλ. 60-76χιλ 3χιλ


Τεχνικά χαρακτηριστικά ιστών σημαιών

Ο κωνικός ιστός σημαίας από αλουμίνιο παρέχει αισθητική τελειότητα και ασύγκριτη αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

Η εταιρία μας παραδίδει ιστούς σημαίας σε διάφορα μεγέθη καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε εφαρμογής.

Οι ιστοί περιλαμβάνουν δέστρα από αλουμίνιο, σύστημα ανάρτησης σημαίας επίσης από αλουμίνιο με ειδικό ράουλο από πολυαμίδιο για την αποφυγή εμπλοκής του σκοινιού κατά την έπαρση ή την υποστολή της σημαίας. Η έδραση των ιστών επιτυγχάνεται είτε με την εμφύτευση τμήματος του ιστού στο έδαφος είτε με τη χρήση φλάτζας Και στις δύο περιπτώσεις η εταιρία μας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις

Μήκος σε μ. Διάμετρος βάσης σε χιλ. Διάμετρος Κορ. σε χιλ. Άνεμος άνευ σημαίας Άνεμος με σημαία Διάσταση σημαίας
110χιλ 60χιλ 200χλμ/ώρα 160χλμ/ώρα 0,9μ x 1,5μ
110χιλ 60χιλ 180χλμ/ώρα 140χλμ/ώρα 0,9μ x 1,5μ
110χιλ 60χιλ 150χλμ/ώρα 110χλμ/ώρα 0,9μ x 1,5μ
110χιλ 60χιλ 120χλμ/ώρα 90χλμ/ώρα 0,9μ x 1,5μ

140χιλ 80χιλ 240χλμ/ώρα 200χλμ/ώρα 0,9μ x 1,5μ
140χιλ 80χιλ 180χλμ/ώρα 140χλμ/ώρα 1,2μ x 1,8μ
140χιλ 80χιλ 160χλμ/ώρα 120χλμ/ώρα 1,5μ x 2,4μ
140χιλ 80χιλ 140χλμ/ώρα 110χλμ/ώρα 1,5μ x 2,4μ
10μ 140χιλ 80χιλ 110χλμ/ώρα 90χλμ/ώρα 1,5μ x 2,4μ